Flickor med kronisk njursjukdom utvecklar oftare vaskulära problem

Little girl at doctors office

Flickor med avancerad kronisk njursjukdom är mer benägna att utveckla vaskulär stelhet jämfört med pojkar. Det har forskare vid Hannover Medical School (MHH) nu kunnat visa i en europeisk studie. Även om dödligheten hos barn efter njurtransplantation har sjunkit under de senaste decennierna är den fortfarande mycket hög jämfört med den allmänna befolkningen på grund av tidiga kardiovaskulära komplikationer. 

Studien visar att flickor med avancerad kronisk njursjukdom är mer benägna att utveckla vaskulär stelhet jämfört med pojkar och att denna skillnad kvarstår efter transplantation. Resultaten är publicerade i Kidney International.

55 europeiska centra från 14 länder deltog i studien. Under tio år samlade konsortiet in data från barn med kronisk njursjukdom mellan 6 och 17 år och observerade dem under sjukdomsförloppet tills de behövde dialys och efter njurtransplantation. Patienterna undersöktes omfattande årligen för deras kardiovaskulära status och för befintliga riskfaktorer. Totalt ingick mer än 700 barn och ungdomar i studien, av vilka en tredjedel fick en transplantation under observationsperioden.  

Av Ulrika Efthamre

Foto: Freepik.com

Källa:https://www.myscience.de/en/news/2022/kidney_failure_in_childhood_gender_influences_survival_chances-2022-MHH