Fler hjärtdonationer kan bli möjliga visar ny studie


Fler hjärtan kan komma att användas för organdonation enligt ny svensk studie. Hjärtan med tillfällig försämrad funktion och som tidigare valts bort kan återhämta sig och fungera bra hos mottagaren. 

Sverige har en allmän hög donationsvilja men antalet faktiska organ som doneras är få. Men många fler av de som avlider på en intensivvårdsavdelning skulle kunna donera sina hjärtan, visar en ny studie.

Många hjärtan väljs bort idag eftersom de i samband med att en person avlider efter hjärndöd får en försämrad funktion. Vid hjärndöd utsätts kroppen för en kraftig stress som leder till att ett friskt hjärta kan se ut att vara försvagat.

Men studien som är utförd på Sahlgrenska akademin, visar att ett sådant tillstånd i hjärtat vanligtvis är tillfälligt och att den normala funktionen faktiskt kommer tillbaka.

Längsta studien

I studien har mottagare av transplanterade hjärtan i Göteborg följts upp under tio år, vilket är den längsta i sitt slag. Av 338 donerade hjärtan var det 45 stycken hjärtan som hade stressutlöst hjärtsvikt vid transplantationen. Det innebär att hjärtats förmåga att pumpa blod ut i kroppen blir tillfälligt försvagad.

Särskilt var det yngre donatorer som fick akut hjärtsvikt när hjärndöd inträffade. Men studien visar att det inte fanns några skillnader i hjärtfunktionen hos de som fått ett sådant hjärta jämfört med övriga hjärttransplanterade.

Används redan av kirurger

Men Richard Ingemansson, professor och överläkare på Lunds Universitet menar att det är något som många hjärtkirurger redan känner till sedan tidigare och tar med i beräkning när man väljer organ för donation.

– Det är en intressant studie, även om det är känt att hjärtfunktionen kommer tillbaka. Men alla studier är som pusselbitar som bidrar och öppnar upp för fler liknade studier.

Kan minska väntelistan

Nu kommer det kommer att utföras fler studier där forskarna på Sahlgrenska akademin kommer att titta vidare hur ett hjärta med akut hjärtsvikt återhämtar sig i samband med transplantation.

– Det skulle vara betydande att kunna transplantera fler stresspåverkade hjärtan, framför allt eftersom yngre donatorer drabbas mest av det tillståndet. Användning av fler sådana hjärtan skulle kunna reducera väntelistan och öka antalet transplantationer med 20 – 30 procent, säger forskande intensivvårdsläkaren Jonatan Oras. 

Studien publicerades i The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery.

Källa: Njurfonden.se

Foto: Freepik.com