Drygt fyra miljoner till framstående njurforskning

Helena Rydell och Marie Evans berättar om sin forskning i höstwebbinarium 2023.

Njurfonden har delat ut 4 350 000 kronor till 28 forskare. Därmed har Njurfonden delat ut totalt över 17 miljoner kronor till olika forskningsprojekt i Sverige.

Njursjukdom är ett ökande globalt folkhälsoproblem. Drygt nio procent av befolkningen är drabbade av njursjukdom. Det är den 12:e dödligaste sjukdomen och var 20:e dödsfall är orsakat av njursjukdom. Uppgifterna presenterades nyligen i en artikel i The Lancet och är delvis framtagna av forskare vid Karolinska Institutet.

Trots att njursjukdom är ett allvarligt folkhälsoproblem är njurforskning ännu inte prioriterat då de statliga forskningsanslagen fördelas.

– Njurfonden ger ett viktigt stöd till forskningen. Därför är det glädjande att Njurfonden växer och att vi i år kan dela ut rekordsumman 4 350 000 kronor. Men de verkliga behoven är mycket större och vårt mål är att samla in och dela ut betydligt större summor framöver, säger Håkan Hedman, ordförande i insamlingsstiftelsen Njurfonden.

Det behövs omfattande forskning om njursjukdomar. I Sverige finns många framstående njurforskare som forskar om behandlingar som kan bromsa njursjukdomar och till och med bota några av de vanliga njursjukdomarna. Det pågår även omfattande forskning om orsaker och behandlingar varför njursjuka dör allt för tidigt i hjärt-kärlrelaterade sjukdomar.

Utdelningen sker ur fondens avsatta medel för 2019. Njurfondens utdelningsceremoni skulle ha ägt rum den 25 mars, men ställdes in på grund av det rådande läget gällande coronaviruset.

Här är forskarna som får ta del av stödet:

Följande forskningsprojekt har tilldelats 250 000 kr

Zivile Bekassy
Lunds Universitet
Klinisk studie värdera aliskiren jämfört med enalapril vid C3 glomerulopati.

Mottagare av Bengt Rippes pris 2019.

Iva Gunnarsson
Karolinska Institutet
Biomarkörer vid SLE med njurengagemang.

Thomas Hellmark
Lunds universitet
Pathogenic Mechanisms in ANCA Associated Vasculitis.

Följande forskningsprojekt har tilldelats 200 000 kr

Jaakko Patrakka
Karolinska Institutet
Genetisk bakgrund av glomerulära sjukdomar.

Kerstin Ebefors
Göteborgs Universitet
IgA-receptorernas roll för det inflammatoriska svaret vid IgA-nefrit.

Peter Stenvinkel
Karolinska Institutet
Early vascular ageing in chronic kidney disease – new treatments at the horizon.

Karolina Kublickiene
Karolinska Institutet
Adverse pregnancy outcomes and maternal renal disease.

Anders Larsson
Uppsala Universitet
Studier av cytokinnivåer i urin för att närmare karakterisera typen av njurskada.

Marie Evans
Karolinska Institutet
Nutritionsstatus, kroppssammansättning och kostbehandling hos äldre med CKD.

Asta Jonasdottir
Karolinska Institutet
Biomarkers and genetic susceptibility in ANCA associated vasculitis.

Emelie Westergren
Karolinska Institutet
Inflammatoriska mekanismer och biomarkörer vid IgA-nefrit och vaskulitsjukdomar.

Sophie Ohlsson
Lunds universitet
Komplementsystemets roll vid ANCA-associerad vaskulit.

Följande forskningsprojekt har tilldelats 150 000 kr

Per Svensson
Karolinska Institutet
Genetiskt epidemiologiska studier av riskfaktorer för njursjukdom.

Christina Montgomerie
Karolinska institutet
Akut njursvikt: epidemiologi och prognos för kronisk njur- och hjärtkärlsjukdom.

Sonia Zambrano Sevilla
Karolinska Institutet
scRNA-seq för en djupare mekanistisk insikt i IgA nefropati.

Helena Rydell
Karolinska Universitetssjukhuset
Behandling av terminal njursvikt hos de äldsta och sjukaste patienterna.

Martin Johansson
Göteborgs Universitet
Utveckling av relevanta modeller för studier av njurens regeneration efter skada.

Följande forskningsprojekt har tilldelats 100 000 kr

Kristina Nilsson
Medicinkliniken, Vrinnevisjukhuset
Development of an e-health based program focusing on education and psychosocial.

Helen Erlandsson
Karolinska Universitetssjukhuset
Studie av behandlingsval och överlevnad hos patienter med ESRD över 60 år.

Thomas Ebert
Karolinska Institutet
The influence of uremia on adipose tissue physiology

Senka Sendic
Karolinska institutet
Kliniska och experimentella studier vid IgA nefrit och SLE nefrit.

Anna Witasp
Karolinska Institutet
Njuråldrande vid diabetesnefropati – nya biomarkörer och behandlingsmål.

Helena Genberg
Karolinska Institutet
Blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer av barn: en långtidsuppföljning.

Alina Khramova
Göteborgs Universitet
Galactose deficient IgA as the non-invasive diagnostic marker of IgA nephropathy.

Lovisa Bergwall
Göteborgs Universitet
Nya vägar att reglera podocytskada för att förhindra proteinuri vid njursjukdom.

Md Samsul Arefin
Karolinska Institutet
Senescence signature under uremic milieu: target for injury and intervention.

Ferdinand von Walden
Karolinska Institutet
Mitochondriella peptider med föryngrande krafter – år 3.

Följande forskningsprojekt har tilldelats 50 000 kr

Susanne Ljungman
Göteborgs universitet
Förebyggande av bukhinneinflammation vid bukdialys – en randomiserad studie.

Av Ulrika Efthamre

Källa: Njurfonden

Foto: Anna Franck

Bildtext: Marie Evans, Karolinska Institutet och Helena Rydell, Karolinska Universitetssjukhuset är några av forskarna som belönats med forskningspengar från Njurfonden.