Donerat hjärta flögs från Västindien till Paris

Hjärta flögs från Västindien till Paris för donation.

För första gången någonsin har ett donerat hjärta flugits över Atlanten för transplantation, en historisk bedrift som möjliggjordes med avancerad hjärtteknologi.

Den medicinska tidskriften ”The Lancet” rapporterar att Pitié-Salpêtrière Hospital i Paris, Frankrike, framgångsrikt genomförde transplantationen i januari 2024 som en del av den prövarinitierade studien ’PEGASE’. Professor Guillaume Lebreton, är ansvarig för den kliniska studien. Studien undersöker möjligheten att bevara donerade hjärtan under långa transporttider med hypotermisk, syresatt perfusion (HOPE).

Banbrytande prestation

Denna banbrytande prestation utmärker sig av flera anmärkningsvärda faktorer:

Historiskt långt avstånd: För första gången flög ett donerat hjärta över Atlanten, från franska Västindien till Paris, en sträcka på 6750 kilometer. Tidigare har detta avstånd varit för långt för en hjärttransplantation.

Utökad bevaringstid: Det donerade hjärtat bevarades utanför kroppen i över 12 timmar och återfick normal funktion efter transplantationen. Normalt sett klarar hjärtat endast 4 timmar utanför kroppen.

Vanlig flygtransport: Istället för privata jetplan transporterades hjärtat med Air France reguljärflyg i den vanliga passagerarkabinen med hjälp av XVIVOs Heart Assist Transport.

Ökar tillgängligheten

Denna framgång innebär en möjlig förändring av hjärttransplantationspraxis genom att öka tillgängligheten av donerade hjärtan och möjliggöra säker transport över långa avstånd. Dessutom kan det förbättra schemaläggningen av transplantationer och möjliggöra att hjärttransplantationer kan utföras på dagtid.

I ungefär 7 500 hjärttransplantationer som utförs i världen varje år kan frånvaron av blodflöde och syre under transporten av donerade hjärtan översättas till sämre resultat för patienten efter transplantationen. Denna nya bevarandemetod inkluderar en maskin som tillför hjärtat en kontinuerlig cirkulation av viktiga ämnen i en syrerik lösning transporten. I djurförsök kunde funktionen hos det donerade hjärtat bevaras bättre och bevaringstiden förlängdes avsevärt med hjälp av enheten. En tidigare säkerhetsstudie publicerad i Nature Communications i juni 2020 visade att användningen av denna hjärtpreservationsteknologi, utvecklad av professor Stig Steen, Lund Universitet, är en säker metod för bevarande av mänskliga hjärtan.

Sandra Lindstedt.

Av: Sandra Lindstedt, professor of cardiothoracic surgery and transpolation

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Foto Freepik.com

 

Lebreton G. Successful heart transplant after 12 h preservation aboard a commercial flight. Lancet. February 28, 2024 https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(24)00258-7

McGiffin DC Kure CE Macdonald PS et al. Hypothermic oxygenated perfusion (HOPE) safely and effectively extends acceptable donor heart preservation times: results of the Australian and New Zealand trial. J Heart Lung Transplant. 2023; 31: S1053-S2498