Dialäsens medarbetare Ulla Winge har avlidit

Vår vän och kollega leg. sjuksköterska Ulla Winge har avlidit vid 77 års ålder. Hon sörjs närmast av maken Sören Winge, sönerna Nils och Erik med familjer samt övrig släkt och många vänner.

Ulla växte upp i Norrköping. Under ungdomsåren var hon aktiv inom KFUK:s scoutrörelse både som scout och ledare. På läroverket träffade hon så småningom sin livskamrat Sören. Tillsammans flyttade de till Uppsala för vidare studier där Ulla läste nordiska språk och engelska på universitetet. Intresset för språk var ett livsintresse för Ulla och hon läste senare även tyska, latin och polska. Språkintresse gick hand i hand med ett stort litteraturintresse.  Det förde henne till den bokcirkel hon deltog i under många år där starka vänskapsband växte fram. Ulla hade planer på att bli lärare men under 70-talet valde hon en ny livsinriktning och examinerades till legitimerad sjuksköterska i Uppsala.

Ulla valde att arbeta med njursjuka som behövde bloddialys eller påsdialys på Akademiska sjukhuset. Här blev hon mycket uppskattad för sitt kunnande och sin skicklighet, samt ett gott stöd för kollegor och patienter under sina verksamma år.

Ulla var alltid påläst och generös med sina kunskaper men även nyfiken på att lära sig nytt. Under många år var hon aktiv i The European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association (EDTNA/ERCA), en multidisciplinär europeisk organisation för de som arbetar inom njurmedicin med målet att öka kunskap, sätta standards och stödja forskningen. Ulla bidrog i organisationen och spred kunskap till sina utländska kollegor samtidigt som hon fångade upp nya rön som främjade patienters dialysvård i Sverige.

Ulla var också aktiv i en grupp av peritonealdialyssjuksköterskor som tog sig an uppdraget att sammanställa arbetsbeskrivningar, instruktioner och riktlinjer från landets alla njurkliniker med syfte att ge handledning till blivande självdialyserande njursjuka. Det resulterade i artiklar i Dialäsen där Ulla inriktade sig på att belysa vad som var evidensbaserad praxis. Arbetet var omfattande och gruppen blev en sammansvetsad vänkrets som träffas än idag.

Ullas stora kunnande inom dialys och språk resulterade i nästintill två decenniers samarbete med Dialäsen där hon satt i det redaktionella rådet. Ulla rapporterade ofta från olika kongresser, skrev artiklar inom ämnesområdet och entusiasmerade till kunskapsutbyte och dialog hos sina läsare.

Vi har haft stor glädje att ha Ulla som kollega och vän och vi tackar varmt för alla skratt, värdefulla diskussioner och härlig samvaro!

Till minne av Ulla Winge, 1945 – 2022;

Kollegorna inom njurmedicin i Sverige genom

Ellinor Broms

Monica Rådström

Karin Johansson, grundare av Tidningen Dialäsen

Pia Lundström, grundare och fd utgivare av Tidningen Dialäsen