Dialäsens Chefsdagar 2011

annbritt_grunewald

Ann-Britt Grünewald
en av Sveriges första kvinnliga fängelsechefer berättade om tiden som chef och människa – i med och motgångar.

Svensk Njurmedicinsk sjuksköterskförening
bjöd in till diskussion ledd av Lena Alexandersson med önskan om fler aktiva sjuksköterskor inom föreningen SNSF. Hur kan ni Chefer runtom i landet hjälpa till?

 

 

 

 

magnus_lordLean sjukvård – att fokusera på människan istället för budgeten med Magnus Lord
I många länder har man insett att det är sjukvårdssystemet i sig som är det största hindret inom sjukvården. På många ställen arbetar man därför med att byta ut det föråldrade systemet mot ett modernare och humanare, som ger medarbetarna mer inflytande och som utgår från patientens väg genom sjukvården – inte budgeten. Man har kunnat se förbättrade kvalitetsnivåer, kortade väntetider och minskad stress för medarbetarna, samtidigt. Magnus Lord är en av de personer som arbetat längst med de nya arbetssätten i sjukvården i Sverige. Han berättade om principerna och gav praktiska exempel från vården.

 

carola_lemneCarola Lemne
är VD och koncernchef på Praktikertjänst AB och gav en bra föreläsning och råd om hur man leder experter och åstadkommer förändringar i expertdominerade organisationer.