Dialäsens Chefsdagar 2008

ammi_sastaAmi Hommel
Forskningssjuksköterska och klinisk lektor, berättade för oss hur chefer kan ta tillvara, stödja och lyfta fram sin personal bättre. Hur man kan gå till väga med kvalitets och förbätt­rings­arbete samt locka kollegor till att fortsätta läsa magister och master för att utveckla omvårdnaden.

 

 

carin_sastaCarin Götbladh
Länspolismästare i Stockholm, lärde bland annat ut en enkel metod för ett ökat ansvars­tagande nerifrån och upp samt erfarenheter och tips för kvinnliga chefer i manliga hierarkier.

 

 

 

marie_agneta_sasta

Marie Nykvist & Agneta Pagels
Ledde diskussionen om fortsatt utveckling inom omvårdnaden ur chefs- och medarbetar­perspektiv

Marie avdelningschef i Trelleborg och ordförande i SNSF samt Agneta Pagels, sjuksköterska, KUS och vice sekreterare i SNSF.