Dialäsen Arkiv 2002

Nummer 3 2002
PARAD – självdialysprojektet som gick hem!, Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, Ett ljus i mörkret, Hygienfrågor vid PD-behandling, Svensk förening för medicinsk teknik och fysik-dialys, Tryggare och mer aktiva patienter, med patientkoordinator i predialysstadiet, Njurmedicinskt möte i Karlstad, Post Insertion Catheter Care – Resultat från ett EDTNA/ERCA-projekt, Annual Dialysis Conference i Tampa Florida, Sex orter i Sverige får kurser i njurmedicin, Överarmsfistlar, Tredje Nationella Njurkonferensen Göteborg.

 

Nummer 4 2002
Helsingfors – Staden där öst och väst möts, Anhörigstöd, Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, Ronneby Brunn 2003, Hyperfosfatemi och hjärt- kärlsjukdom, Självhemodialys hemma eller på sjukhus?, Svensk förening för medicinsk teknik och fysik-dialys, Njurfonden & Njursjukas stipendiefond, Nya böcker, Regionmöte Stockholm, Island, Budkavle, ANNA:s 33rd National Symposium, Dialäsens chefsdagar, Kost, Smärta, European Dialysis and Transplant Nurses Association.