Dåliga kostvanor kan vara riskfaktor för progression av CKD hos barn

Västerländsk kost kännetecknas av en hög syrabelastning som kan generera olika grader av metabolisk acidos, varav åtminstone de starkare formerna är kända för att bidra till utvecklingen av kronisk njursjukdom (CKD).

I en studie vid barnsjukhuset J.M. de los Ríos i Caracas, Venezuela från april 2015 till februari 2016 uppskattades den potentiella njursyrabelastningen (PRAL) och syrabasstatus hos CKD-patienter. 27 barn med CKD deltog i studien. Dietens sammansättning utvärderades med ett frågeformulär för livsmedelsfrekvens och en 24-timmars påminnelse om intag. PRAL beräknades med Remer och Manz-metoden. Laboratorietester inkluderade serumkreatinin, elektrolyter och venösa gaser.

Slutsatserna av resultaten blev att kostmönster hos venezuelanska barn med CKD kan utgöra en riskfaktor för sjukdomens progression genom att främja metabolisk acidos via ogynnsamma kostsyror. PRAL bör bedömas som en värdefull guide för näringsrådgivning till barn med CKD.

Källa: European Journal of Clinical Nutrition volume 74, 2020.

Foto: Designed by Pressfoto/ Freepik.com