Blodfettsprofil kan förutspå typ 2-diabetes


Forskare vid Lunds universitet har identifierat en blodfettsprofil som förbättrar möjligheten att flera år i förväg bedöma risken att insjukna i typ 2-diabetes.

Blod innehåller hundratals olika fettmolekyler som är indelade i olika klasser – exempelvis kolesterol och triglycerider. Med hjälp av lipidomik, en teknik som mäter blodfetternas sammansättning på molekylnivå, kan risken att insjukna i typ 2-diabetes bättre förutsägas.
– I sjukvården mäts den totala mängden kolesterol och triglycerider, inte klassernas exakta sammansättning. I vår studie kan vi se att det är bra att ha mer av vissa blodfettsmolekyler och mindre av andra, säger Céline Fernandez, docent i integrativ molekylär medicin vid Lunds universitet.
178 fettmolekyler analyserades i blodet från 3 668 friska deltagare. Förutom blodprover bygger studien på självrapporterade data om fysisk aktivet och matvanor.
Fynden visade även att blodfettsprofilen kan kopplas till livsstilen. Ju mer deltagarna motionerade på sin fritid desto mindre uppkomst av den skadliga blodfettsprofilen.
Kaffe var enligt studien också kopplat till minskad risk för den skadliga blodfettsprofilen. Mejeriprodukter, sockersötade drycker och processat kött var däremot kopplat till större mängd av den skadliga blodfettprofilen.
– Detta tyder på att det skulle kunna vara möjligt att modifiera sin blodfettsprofil och därmed sin risk för typ 2-diabetes genom livsstilsändring, säger Céline Fernandez. Men ytterligare experiment behövs för att kunna bekräfta det.
Källa: Leva med Diabetes, SSDF

Foto: Freepik.com