Articles by Ulrika EfthamreNy metod för fjärrstyrning vid hemdialys

Fjärrstyrd bukdialys i hemmet blir snart verklighet i Västernorrland. Det är ett nytt framsteg för hemdialysen, som ger dialyspatienter ett friare liv och sparar resurser…


Digital satsning på PD-patienter i Skåne

I Skåne satsas stort på digitalisering av njursjukvården. Fler patienter med njursjukdom ska kunna följas upp och behandlas på distans och färre ska behöva åka till…