Articles by Ulrika Efthamre


Många transplantationer 2020 trots pandemin

Förra året genomfördes 429 njurtransplantationer. Det är en minskning med 10 procent mot 2019. Men siffran visar att transplantationsverksamheten ändå har hållits igång under coronapandemin….

Motion är bra för alla stadier av njursjukdom

Förlust av muskelmassa är en vanlig tidig komplikation av kronisk njursjukdom (CKD), men träning och livsstilsinterventioner kan hjälpa till att avvärja den processen.  Många patienter…