Articles by Malin Serngard

Regeringen tillsätter ny donationsutredning

En ny donationsutredning får i uppdrag att lämna förslag till en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation. Den nya utredningen om organdonationer ska redovisa sina…


Jurist ny utredare av organdonationer

Sten Heckscher, jurist med lång erfarenhet av utredningar, blir särskild utredare i den nya donationsutredningen. Han ser optimistiskt på möjligheten att nå fram till ett…