Äldre i Stockholm får bidrag för dialys i hemmet

Ella Bohlin Foto Scharlotte Peppare

I dag beslutar Alliansen i Stockholms läns landsting att den som är över 65 år ska få bidrag för dialysbehandling i hemmet. Det här gäller de som startar sin dialysbehandling efter 65 års ålder och därför inte har rätt till statlig handikappersättning. Bidraget kommer att vara cirka 16 000 kronor per person och år. Syftet är att underlätta för att övergå till behandling i hemmet, vilket har flera fördelar för patienten.

 

– Det här gäller de som startar sin dialysbehandling efter 65 års ålder och därför inte har rätt till statlig handikappersättning. Med dialys i hemmet blir patienternas vård mer flexibel och de blir mer oberoende. Vi vet att de patienter som tar mer ansvar för sin dialysbehandling kan mer om sin sjukdom, mår bättre, ökar sin livskvalitet, utvecklar färre medicinska komplikationer och behöver mindre sjukhusvård än patienter som är i olika former av assisterad dialys, säger Ella Bohlin (KD), äldrelandstingsråd.

 

Bidraget kommer att vara cirka 16 000 kronor per person och år. Enligt landstingets planering för njursjukvården är ett 40-tal patienter aktuella för att få bidrag.

 

– Vi tror att dialys i hemmet är bättre för alla inblandade. När det gäller bloddialys som är den vanligaste formen av självdialys i hemmet minskar landstingets kostnader med en halv miljon per patient och år, samtidigt som patienterna slipper fler medicinska komplikationer, säger Ella Bohlin.

 

Tanken med bidraget är att täcka ökade kostnader för sophämtning, elförbrukning och vattenförbrukning. Dessutom ska det kompensera för att patienten använder resurser i sitt hem. Förslaget har kommit till efter att bland annat Njurförbundet uppmärksammat landstinget på frågan.

 

– Egenvård har en stor potential i hälso- och sjukvården. Vården kan och bör visa patienten större ansvar och tillit. Som kristdemokrat ser jag gärna att vi fortsätter att satsa på att utveckla tekniska, gärna digitala, redskap för egenvård och sjukdomskontroll, säger Ella Bohlin.