Akademiska pionjär på frysbehandling av njurtumörer

Akademiska har som första sjukhus i Sverige infört frysbehandling mot njurtumörer. Det är en slags ablation där en tunn nål förs in i tumören via huden och fryses ned till minus 40 grader och dödar cancercellerna.

Fördelarna med behandlingen är att den även lämpar sig för mindre tumörer på svåråtkomliga ställen och kan utföras på patienter som inte klarar av den ordinarie operationen såsom  äldre patienter med större tumörer. Einar Brekkan, överläkare i urologi på Akademiska sjukhuset menar:

”Frysbehandling är det största genombrottet för behandling av njurtumörer sedan värmeablation introducerades som alternativ för cirka tio år sedan. Målgruppen är främst patienter med små tumörer som ligger så illa till att man inte kan värmebehandla. En annan fördel är precisionen så att njuren i övrigt inte skadas”, s

400 patienter med njurtumör har sedan 2007 behandlats med värmeablation. Behandlingen innebär att man sticker nålar i tumören som värms upp så att tumörcellerna dör. Idag görs cirka hundra värmeablationer / år och Akademiska räknar med att cirka 30 procent av dessa kan ersättas av frysbehandling. Det handlar framförallt om mindre tumörer på upp till 3-4 cm i diameter.

”Närmare 60 procent av alla njurtumörer som diagnosticeras idag är relativt små. De upptäcks allt oftare tidigt, som bifynd i samband med röntgenundersökningar som innefattar njurarna”, förklarar Einar Brekkan.

Så går det till
Frysbehandling, eller kryobehandling som den också kallas, är en slags ablation. Behandlingen innebär att man avlägsnar tumören via en tunn nål som fryses ned till minus 40 grader. Under behandlingen, som tar cirka 20 minuter, ligger patienten i en datortomograf (CT). På röntgenbilderna syns en tydlig isklump runt tumören vilket gör att man kan minimera risken att friska delar av njuren påverkas.

Införandet av frysbehandling innebär att Akademiska sjukhuset har ett komplett utbud av behandlingar av njurcancer: öppen kirurgi i hjärt-lungmaskin (för de mest avancerade tumörerna som växer in i hjärtat), titthåls- och robotkirurgi samt ablation (nålbehandling med värme eller kyla).

”En fördel med ablation jämfört med kirurgi är att patienterna mår mycket bättre efter ingreppet. Frysbehandling ges polikliniskt och patienterna kan ofta gå hem efter 4-6 timmars observation, många samma dag som de genomgått behandlingen”, berättar Maria Lönnemark, röntgenläkare specialiserad på ablationsbehandlingar.

Vill du veta mer? Kontakta: Einar Brekkan, överläkare i urologi, einar.brekkan@akademiska.se eller  Maria Lönnemark, röntgenläkare, maria.lonnemark@akademiska.se.


FAKTA: Ablationsbehandling av njurtumörer

* En perkutan behandling med tunna nålar (1,2-1,5 mm) av små tumörer och tumörer som sitter på svåråtkomliga ställen.

* Innebär att man sticker små nålar i tumören som antingen värms upp (värmeablation) eller kyls ned (frysbehandling/kryobehandling) till 40 minusgrader så att tumörcellerna dör.

*  Vid båda behandlingarna ligger patienten i en datormograf (CT).

* Värmeablation tar cirka 5-6 minuter, kreobehandling cirka 20 minuter. Båda ges polikliniskt och patienterna kan ofta gå hem samma dag

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Källa: Akademiska