A-vitamin och diabetes

”Kroppens celler har inga onödiga mottagare. Alla har en funktion, men i många fall är den ännu inte känd. När vi upptäckte att insulincellerna har mottagare för A-vitamin tyckte vi att det var viktigt att ta reda på varför, vilken funktion de har.”

Albert Salehi. Foto: Sara Liedholm

Så förklarar Albert Salehi, forskare vid Lunds universitets Diabetescenter. Tillsammans med sin forskargrupp och kollegor från Göteborgs universitet, King’s Collage i London och Oxford Centre for Diabetes har de kartlagt A-vitaminets roll vid diabetes. A-vitamin spelar en viktig roll både för betacellens utveckling i det tidiga stadiet i livet och för vår överlevnad resten av vårt liv. A-vitaminet främjar nämligen avsevärt cellernas förmåga att utsöndra insulin till blodbanan.

Totalt har 220 olika mottagare av betacellens yta kartlagts, funktioner som fortfarande inte är helt kända. Ett av fynden är receptorn för A-vitamin. Försämrat mörkerseende och nedsatt elasticitet i huden och slemhinnor är tidigare kända effekter av brist på A-vitamin. Forskarna har arbetat med insulinceller från möss och avlidna donatorer för att utforska vitaminets roll vid diabetes. Genom att till en viss grad blockera receptorn för A-vitamin och utmana cellerna med socker kunde de påvisa att cellernas förmåga att utsöndra insulin försämrades med nästan 30 procent. Försämrad cellöverlevnad och insulinutsöndring är avgörande orsaker till typ 2-diabetes. Celler från typ 2-diabetiker hade sämre utsöndringsförmåga än från avlidna donatorer som inte haft diabetes.

Betacellernas motståndskraft minskades också vid brist på A-vitamin, för vid en total brist dör cellerna. Denna upptäckt kan även ha betydelse för vissa slag av typ 1-diabetes när betacellerna inte är tillräckligt utvecklade under våra första levnadsår.

FAKTA:

A-vitamin finns framför allt i inälvsmat och mejeriprodukter. I Sverige är mjölk berikad med vitamin A. Det råder ingen känd brist på A-vitamin i Sverige om man äter normalkost, men det kan vara viktigt för vegetarianer att vara medvetna om detta.

För mycket A-vitamin är skadligt och kan leda till benskörhet. Det är emellertid inte möjligt att överdosera via matintag, men genom kosttillskott kan man få i sig för stora mängder.

 

 

Källa: Lunds universitet