350 000 kronor till forskning om transplantationer

Seema Baid-Agrawal, Helena Taflin och Sonja Gracin fick stipendium från Transplantationsstiftelsen.

GÖTEBORG. Årets stipendiater från Transplantationsstiftelsen presenterades under en ceremoni på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fyra lyckliga forskare fick dela på stipendiesumman om 350 000 kronor.

Transplantationsstiftelsen delar årligen ut pengar i form av stipendier till forskning inom transplantation och cancersjukdom. I år blev det för nionde gången och ceremonin ägde rum i Hjärtats Aula på Sahlgrenska Universitetssjukhuset igår. Transplantationscentrums verksamhetschef Per Lindner hälsade alla välkomna med ett kort inledningstal.

-Mötet var egentligen planerat till 2020 men sköts upp på grund av pandemin. Därför är det extra roligt att vår planerade föreläsare även kunde komma idag, sade Per och hälsade dr Andrea Schlegel välkommen.

Dr Andrea Schlegel, som är verksam leverkirurg och forskare i både Zurich och Milano, talade därefter om maskinperfusion av organ inför levertransplantation under rubriken ”Gamla organ blir som nya”.

Dr Andrea Schlegel föreläste om maskinperfusion vid levertransplantation.

-Vi har genomfört 31 levertransplantationer med maskinperfusion totalt hittills. Detta mellan år 2021 och 2022 och har därför inte hunnit utvärdera resultaten ännu, sade Per Lindner.

– Men vi hoppas på ett stort kunskapsutbyte och att forskningen ska leda oss framåt.

Per Lindner,ordförande, Ingrid Petersson och grundaren Paul Frankenius från styrelsen för Transplantationsstiftelsen.

Efter föreläsningen presenterades årets stipendiater. Totalt delades 350 000 kronor ut till forskarna.

Seema Baid-Agrawal erhöll stipendium om 75 000 kr.

-Jag är jätteglad, sade Helena Taflin som fick stipendium.

Sonja Gracin fick 50 000 kr till sin forskning.

-Fantastiskt roligt att få stipendium. Jag är jätteglad, sade Helena Taflin, som fick stipendium för projektet ”Identifiering av patienter med aggressiv och drogresistent kolorektal cancer genom bestämning av YES1 och TYMS genamplifiering.”

-Givetvis jätteglad och tacksam, sade Seema Baid-Agrawal som erhöll 75 000 kronor till sin forskning.

Stipendieutdelningen firades därefter med mingel och tilltugg.

Ceremonin avslutade med ett uppskattat mingel.

Här är årets stipendiater;

Ellinor Wisén 150 000 kr

Argipressins effekter på blodförlust och inflammatoriskt svar under leverkirurgi – en dubbelblindad randomiserad placebokontrollerad studie.

Seema Baid-Agrawal 75 000 kr

Assessment of donor-specific antibodies and other biomarkers for identification of subclinical chronic antibody-mediated rejection and prediction of transplant survival in kidney transplant recipients.

Helena Taflin 75 000 kr

Identifiering av patienter med aggressiv och drogresistent kolorektal cancer genom bestämning av YES1 och TYMS genamplifiering.

Sonja Gracin 50 000 kr

TAMPA projekt: Kidney transplantation after Myeloma and other Plasma Cell Associated diseases.

Av Ulrika Efthamre

Foto: Daniel Forsbring, johfors.se/Transplantationsstiftelsen