230 000 kronor till forskning om transplantationer

Den 25 oktober ägde Transplantationsstiftelsens årliga stipendieutdelning rum i Hjärtats aula i Sahlgrenska universitetssjukhuset. Tre forskare får dela på 230 000 kronor.

Transplantationsstiftelsen grundades 2012 av Paul Frankenius, som själv är njurtransplanterad tre gånger. Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig forskning inom området för transplantation och cancer. Dagen inleddes med föreläsningar och utdelning av stöd för kongress- och studieresor. Stiftelsens ordförande Per Lindnér kunde presentera ett gediget program för dagen med två gästföreläsare på agendan. Pia Löwhagen Hende´n , överläkare, Anestesi- och Intensivvårdskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regionalt Donationsansvarig Läkare (RDAL)Västra regionen, medicinskt Ledningsansvarig RDC Väst talade om ”Ingen donation-ingen transplantation. Från Karolinska Institutet kom Gabriel C Oniscu, professor i transplantationskirurgi och President European Society for Organ Transplantation Han föreläste under temat ”Technology- the solution for more organ transplants”. Därefter blev det stipendieutdelning som följdes av mingel med tilltugg och dryck.

Här är stipendiaterna som får dela på  230 000 kronor;

Hanna Hebelka, överläkare radiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset

För sin studie: Improved diagnostics with novel image-based biomarkers for non-invasive liver characterization in children with livertransplants

Motivering: Speciellt på barn är det viktigt att finna non-invasiva metoder för att kunna karakterisera  leverförändringar och kunna monitorera behandling  utan att behöva ta biopsi.

Hanna Hebelka.

Jesper Magnusson, överläkare lungmedicin/transplantation, Sahlgrenska universitetssjukhuset

För sin studie: LEONARDO  – Liquid biopsiEs fOr luNg AllogRaft Damage classificatiOn

Motivering: Den dominerande dödsorsaken efter lungtransplantation är kronisk avstötning (CLAD).  Att finna en biomarkörer för detta tillstånd skulle förbättra diagnostiken och då även behandling och prognos.

Jesper Magnusson.

Anna Brantmark, specialistsjuksköterska, transplantation, Sahlgrenska universitetssjukhuset

För sin studie: Återhämtning- och anpassningsprocessen efter lever- och/eller visceraltransplantation

Motivering: Det saknas kunskap kring hur återhämtning- och anpassningsprocessen upplevs av organmottagare och mer kunskap behövs för att vi inom sjukvården på bästa sätt ska kunna stötta patienterna.  För sin studie: Återhämtning- och anpassningsprocessen efter lever- och/eller visceraltransplantation.

Av Ulrika Efthamre

Foto: ulrikag.se/ Transplantationsstiftelsen