Chefsdagar

Låt dig inspireras på Dialäsens Chefsdagar!

– Nätverket för chefssjuksköterskor inom njursjukvård

 5 – 6 februari 2019

ANMÄL DIG SENAST 1 december – 2018

 

TEMA: LEDARSKAP & ARBETSMILJÖ

 

UR PROGRAMMET 2019:

•Så skapar vi ett attraktivt arbetsklimat

•Så påverkar stress ledarskapet så kan du hantera den i teamet

•Så skapar du ett motiverande, produktiva och välmående team

•Hur kan vi effektivisera och utveckla den personal vi redan har

•Praktisk workshop i konflikthantering

 

Och mycket, mycket mer!

 

Anmäl dig här!

Sjuksköterskor med chefsansvar eller arbetsledande funktion inom njurmedicin i Sverige, med medlemskap i Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterske­förening är välkomna att delta vid
Dialäsens Chefsdagar©. 

  • Lyssna på andra inom transplantation- och njursjukvården som berättar personligt om sina egna dilemman, metoder, misslyckanden och framgångar i att hantera förändringsprocesser.
  • Ledande experter ger dig konkreta verktyg för en bättre chefsvardag.
  • Låt dig inspireras av spännande gäster på scen.
  • Nätverka med andra chefer och kollegor.

 

Axplock från Dialäsens chefsdagar 

Inspiration, konkreta råd och diskussioner gavs vid chefsdagarna om hur man som chef kan leda sin enhet i utvecklingen mot bästa möjliga vård.
Retorik är inte konsten att tala. Retorik är konsten att få folk att vilja lyssna. Serena Mon de Vienne gav praktiska råd om hur man får sina lyssnare att lyssna.
Boel Andersson Gäre, chef för Futurum, akademin för hälsa och vård i Region Jönköpings län, talade bland annat om hur man kan förbättra genom små förändringar. Ingen verksamhet är bra på allt, ingen verksamhet är heller dålig på allt. Det gäller att kunna se både styrkor och brister i den egna verksamheten och att våga blicka utåt och se vad man kan lära av varandra.
Hur kompetensstegen kan användas i praktiken för att njurmedicinsk omvårdnad ska bli både personcentrerad och säker diskuterades i en workshop ledd av SNSF:s utbildningsgrupp.

chefs16_serenamondevienne

Serena Mon de Vienne

chefs16_boelanderssongare

Bodil Andersson Gäre

chefs16_kerstin-anneli-pia

SNSFs utbildningsgrupp består av Pia Johansson, Kerstin Lundström och Annelie Jönsson

 

Vill du ingå i nätverket Dialäsen Chef?

Under Chefsdagarna 2002–2018, knöts nya kontakter mellan deltagarna och mindre nätverk bildades runtom i landet. Som ett övergripande paraply­nätverk kan ”Dialäsen Chef” fungera. Detta nätverk kan verka som kontakt mellan alla landets sjuksköterske­chefer inom njurmedicin, genom att bland annat hålla en mailing­lista uppdaterad.

 

Ni som inte har kunnat vara med under Dialäsens Chefsdagar men framöver vill få information om kommande Chefsdagar e-posta Dialäsen så ser vi till att du får informationen.

 

Här kan du läsa om tidigare Chefsdagar:
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014